ลงทะเบียนร่วมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อได้ที่ 0923279067 และ 0923279076
ระหว่างเวลา (08:00-17:00น.)
เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)